Van Goyey RCA25T

Áp suất làm việc

Nhiệt độ làm việc

Độ ẩm tương đối 

Lưu chất       

Đường kính              

30 ~ 860kPa

- 40 ~ 232 ° C

< 85%

không khí sạch

1’’