Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

 Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, sản xuất. Chúng tôi cần tuyển dụng nhân viên Kinh doanh theo một số yêu cầu sau;

 NƠI LÀM VIỆC

Hà Nội, Quảng Ninh

MỨC LƯƠNG

Từ  7,000,000 VNĐ đến 10,000,000 VND +  doanh số

Xem tiếp...

Tuyển dụng nhân viên kế toán

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh sản xuất. Chúng tôi cần tuyển dụng nhân viên kế toán theo một số yêu cầu sau;

 NƠI LÀM VIỆC

Hà Nội, Quảng Ninh

MỨC LƯƠNG

Từ  5,000,000 VNĐ đến 6,500,000 VND

Xem tiếp...