Xương túi

Xương túi

Vật liệu có thể được chọn lựa: mạ kẽm. mạ điện Silicon và thép không gỉ

Kiểm soát chất lượng:

1. Không có gờ và cạnh sắc trên bề mặt và không có hàn giả

2. Dây thanh dọc phân phối đều, khoảng cách sai lệch là +/- 2mm