Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

 NƠI LÀM VIỆC

Hà Nội, Quảng Ninh

MỨC LƯƠNG

Từ  7,000,000 VNĐ đến 10,000,000 VND +  doanh số

Xem tiếp...

Tuyển dụng nhân viên kế toán

 NƠI LÀM VIỆC

Hà Nội

MỨC LƯƠNG

Từ  5,000,000 VNĐ đến 6,500,000 VND

Xem tiếp...