Vành sao

Vành sao ITR

Vành sao ITR:

·          Modul răng chính xác.

·          Độ chịu tải lớn, chịu mài mòn cao.

·         Thích hợp máy lớn, môi trường làm việc khắc nghiệt.

Vành sao OEM:

·         Kích thước và modul răng chính xác.

·         Nhiệt luyện cả vành răng

·         Chịu tải trọng lớn, chịu mài mòn cao.

 Vành sao CH:

·         Phù hợp với máy từ 6 - 30 tấn.

·         Nhiệt luyện cả vành răng.

TT

MODEL

Z

N

E

DT

P

1

PC30-7

23

9

12

190

101.6

2

PC40-7

19

9

15

230

135

3

PC50

19

12

16

229

135

4

PC60-5/ SH60

23

12

17

265

135

5

PC60-6/7/ PC75

21

12

17

265

154

6

PC100-3/ PC120-3

25

15

17.5

324

154

7

PC100-5/6/ PC120-5/6

21

15

17.5

324

175

8

PC200-3/ PC220-3

21

20

17.5

475

190

9

PC200-5/6/7/ PC220-5/6/7

21

20

19

475

190

10

PC300-3/5

22

20

19.5

525

203

11

PC300-6/7/ PC350-6/7

21

20

21.5

526

216

12

PC400-3/5

23

26

21.5

570

216

13

PC400-6/7

21

26

21

564

228

14

PC650-5/ PC750-7/ PC800-6/7

25

25

   

260.4

15

PC1250-7

25

38

26

840

280

16

D20/ D21

25

   

307

135

17

D31-15/16

25

     

154

18

D31-17/18

25

16

17

225

154

19

D41P-6/ D41E-6

25

13

26

150

171

20

D41/ D50-15/ D50-16/17/18

3x9

3x9

19.5

470

175

21

D60/ D65 Rời

3x9

27

23.5

651

203

22

D85-6/8/ D85-18/21 Rời

5x5

25

24

652

216

23

EX30-5

21

9

 

204

101

24

EX55

19

9

15

240

138

25

EX60-1/2/3

21

12

17.5

330

154

26

EX70

21

12

18

330

154

27

EX100/EX120

21

16

18

356

171

28

EX200-1/ MS180

23

16

21.5

415

175

29

EX200-2/ EX220-2

21

16

22

432

190

30

EX200-3/5/ ZX200

21

16

21.5

420

190

31

EX300-1/ EX270-1

21

16

22

465

203

32

EX300-2/3/ EX310

21

20

22

465

203

33

EX300-5/ ZX330/ ZX350

21

20

21.5

481

216

34

EX400-2/3/5/ ZX450

23

24

24

556

216

35

EX700/ EX850

23

24

   

260

36

UH025

21

12

17.5

290

154

37

UH045/ UH04-5

21

16

19

276

171

38

UH063/ UH06-3/ UH045-7

23

16

17.5

330

171

39

UH081/ UH08-1

23

16

21.5

276

175

40

UH083/ UH08-3/ UH07-7

23

16

22

370

175

41

SK07-1

23

16

17

402

175

42

SK07N2

25

20

22

460

175

43

SK09/ SK220-3

23

20

22

470

190

44

SK60

21

12

15.5

265

154

45

SK100/ SK120/ SK04N2

21

15

17.5

324

171

46

SK200-1/2/3/5

21

22

19

410

190

47

SK200-8 A

21

30

18

403

190

48

SK200-8 B

21

26

18

402

190

49

SK230

21

26

20

410

190

50

SK300

23

26

21.5

436

203

51

SK330-6

21

26

21.5

450

216

52

SH100/ SH120/ S260/ SH260

23

15

18

324

171

53

SH200/ EC210

21

22

17.5

402

190

54

SH265

23

15

17.5

324

171

55

S200/ R200

23

22

17

402

175

56

SH280

23

22

19

403

175

57

SH340

23

22

17

402

190

58

R55/ R60/ S55/ DH55

21

12

16

250

135

59

R130

21

21

15

364

171

60

R200B

23

30

17.5

402

171

61

R290/ R280/ DH300/ S300

23

24

21

450

203

62

E70B

25

12

15

265

135

63

E110B/ E120B/ E311/ E312

21

15

17.5

346

171

64

E200B

21

14

22

415

190

65

E320

21

16

21.5

456

190

66

E330

23

20

25

515

216

67

D4H Rời

5x5

4x5

17.5

 

171

68

D5H Rời

5x5

5x5

17.5

 

190

69

D6C/ D6D Rời

5x5

4x5

18

 

203

70

D6H/ D6R Rời

5x5

5x5

18

 

203

71

D7H/ D7R/ D8N

5x5

5x5

21

 

216

72

BD2G

25

   

440

135

73

BD2F

27

   

480

135

74

MS110-5/8/ MS120-3/8

23

16

18

380

171

75

MS180-3

23

22

17

415.5

175

76

HD250

23

12

15.5

265

135

77

HD400

21

15

17.5

325

171

78

HD700/ HD880

23

22

17.5

463

175